IMG_20170507_180214-1-01-01

M’apassionen la psicologia, l’educació i la gestió de les emocions i les relacions humanes. Des de fa més de quinze anys treballo en el seu desenvolupament dins dels àmbits personal, familiar i educatiu a través del suport psicològic individual, grups de suport i activitats educatives i socials per tal de promoure i afavorir la millora de cada ésser humà i del seu entorn.